Bạn biết bạn đang mệnh là một nhà thiết kế thời trang nếu bạn