Mẹo sống sót trong rừng Nếu bị thương, rêu có thể được sử dụng